ЕЛЕМЕНТИ ГЕОМЕТРИЧНОГО СТИЛЮ В ОБРАЗОТВОРЧІЙ ТРАДИЦІЇ ТРИПІЛЛЯ-КУКУТЕНЬ

IV° французько–українська археологічна конференція
IV° colloque franco-ukrainien d’archéologie
« L’ART GEOMETRIQUE DE LA PREHISTOIRE A NOS JOURS »
«ГЕОМЕТРИЧНЕ МИСТЕЦТВО ВІД ПРЕІСТОРІЇ ДО СУЧАСНОСТІ»
Kiev, avril 2015
 
ЕЛЕМЕНТИ ГЕОМЕТРИЧНОГО СТИЛЮ
В ОБРАЗОТВОРЧІЙ ТРАДИЦІЇ ТРИПІЛЛЯ-КУКУТЕНЬ
 
 
Резюме
Образотворча спадщина культурного комплексу Трипілля-Кукутень характеризується багатою та розвиненою орнаментальною традицією. 
Для декору кераміки з найдавнішого періоду Прекукутень-Трипілля А використовувалася заглиблена техніка у супроводі з кольоровим оздобленням, яке наносилося після випалу виробів. На етапі Кукутень А з’являється мальований  посуд, використовувалися мінеральні фарби трьох основних кольорів: чорного, червоного, білого. Варіації застосування кольорів створювали чисельні стилі орнаментики, характерні для певних локально-хронологічних угрупувань Трипілля-Кукутень. Колористичні прийоми  у багатьох випадках забезпечували орнаментальним композиціям позитивно-негативний характер, що відображало  символічний зміст орнаментації  та підкреслює бінарнарний сенс візерунка. 
Головними елементами візерунків були кола, окружності, овали, спіральні мотиви, трикутники, ромби, хрест, меандр, стрічки. Аналіз системи орнаментації посудин різних форм  доводить єдність схем та сюжетів декору, стійкість елементів орнаментації, панування четирьохчастних   негативно-позитивних композицій з центром у вигляді кола, що обертаються у напрямку годинникової стрілки.
Декор культурного комплексу Трипілля – Кукутень  демонструє розмаїття та трансформацію орнаментальних стилів  у просторі та часі, відображає  культурну локальну специфіку. Якщо розглядати зображувальну традицію первісних суспільства як певну інформаційну систему, то  саме орнаментація, яка виступає як певна знакова система, відображує  культурну та соціальну ідентичність певних угруповань носіїв культурного комплексу Трипілля-Кукутень.
 
Н.Б. Бурдо
Інститут археології НАН України
 

Дякуємо всім, хто останнім часом цікавиться діяльностю Французького інституту в Україні. З моменту відновлення його роботи невеличкою командою, 1 вересня 2022 року, ФІУ адаптував свою діяльність до нових пріоритетів. Разом із Французьким ліцеєм ім. Анни Київської та мережею Альянс франсез в Україні він залишається на службі нашої дипломатії впливу у цій країні. Відтак, я запрошую Вас переглянути ці декілька сторінок, щоб ознайомитися з проектами, які було здійснено упродовж цього першого року війни, дізнатися про нашу діяльність, про те, хто є нашими партнерами, про наші досягнення, а також про труднощі, з якими ми стикаємося. Сьогодні ФІУ є єдиною іноземною культурною інституцією в Україні, яка приймає публіку. І це – ще один спосіб для нас підтримати цю країну в її протидії агресії.
Дякуємо за Ваш візит.

 

Олів’є ЖАКО
Радник з питань культури та співробітництва – Посольство Франції в Україні
Директор Французького інституту в Україні


ПОРТАЛ СЛУХАЧА КУРСІВ

ПОРТАЛ МЕДІАТЕКИ

mediatheque

КУЛЬТУРТЕКА

portail du cinema