LES ELEMENTS DE STYLE GÉOMÉTRIQUE DANS LES ARTS PLASTIQUES DE LA CULTURE TRIPOLIE-CUCUTENI

IV° французько–українська археологічна конференція
IV° colloque franco-ukrainien d’archéologie
« L’ART GEOMETRIQUE DE LA PREHISTOIRE A NOS JOURS »
«ГЕОМЕТРИЧНЕ МИСТЕЦТВО ВІД ПРЕІСТОРІЇ ДО СУЧАСНОСТІ»
Kiev, avril 2015

 

LES ELEMENTS DE STYLE GÉOMÉTRIQUE DANS LES ARTS PLASTIQUES DE LA CULTURE TRIPOLIE-CUCUTENI  

 
Резюме
Образотворча спадщина культурного комплексу Трипілля-Кукутень характеризується багатою та розвиненою орнаментальною традицією. 
Для декору кераміки з найдавнішого періоду Прекукутень-Трипілля А використовувалася заглиблена техніка у супроводі з кольоровим оздобленням, яке наносилося після випалу виробів. На етапі Кукутень А з’являється мальований  посуд, використовувалися мінеральні фарби трьох основних кольорів: чорного, червоного, білого. Варіації застосування кольорів створювали чисельні стилі орнаментики, характерні для певних локально-хронологічних угрупувань Трипілля-Кукутень. Колористичні прийоми  у багатьох випадках забезпечували орнаментальним композиціям позитивно-негативний характер, що відображало  символічний зміст орнаментації  та підкреслює бінарнарний сенс візерунка. 
Головними елементами візерунків були кола, окружності, овали, спіральні мотиви, трикутники, ромби, хрест, меандр, стрічки. Аналіз системи орнаментації посудин різних форм  доводить єдність схем та сюжетів декору, стійкість елементів орнаментації, панування четирьохчастних   негативно-позитивних композицій з центром у вигляді кола, що обертаються у напрямку годинникової стрілки.
Декор культурного комплексу Трипілля – Кукутень  демонструє розмаїття та трансформацію орнаментальних стилів  у просторі та часі, відображає  культурну локальну специфіку. Якщо розглядати зображувальну традицію первісних суспільства як певну інформаційну систему, то  саме орнаментація, яка виступає як певна знакова система, відображує  культурну та соціальну ідентичність певних угруповань носіїв культурного комплексу Трипілля-Кукутень.
 
N. Bourdo 
Institut d’archéologie ANSU