Рівні володіння мовою

Всі курси Французького інституту в Україні ґрунтуються на Загальній Європейській Базі Даних Ради Європи (CECR). CECR є міжнародним стандартом для опису мовних компетенцій. Він використовується для опису мовних навичок учнів в усьому світі і з 2001 року є еталоном у сфері вивчення мов та навчання у багатьох країнах, у тому числі навіть неєвропейських. CECR описує 6 рівнів, починаючи від загального початкового рівня A1 до рівня носія мови (або майже) C2. Це ті рівні, з якими ми працюємо у Французькому інституті в Україні.

 

КОРИСТУВАЧ-ПОЧАТКІВЕЦЬ
A1
Початковий рівень
На цьому рівні ви можете спілкуватися простими словами та фразами у своєму повсякденному житті.
 
Наприклад, ви можете :
 • представити себе, познайомитись з ким-небудь
 • робити покупки
 • говорити про свій спосіб життя (житло, відпочинок)
 • читати та заповнювати прості форми, запрошення, листівки
A1.1 A1.2 A1.3
90 ГОДИН
A2
Проміжний рівень
На цьому рівні ви можете просто спілкуватися в повсякденному житті.
 
Наприклад, ви можете :
 • описати своє особисте та професійне середовище (люди, місця, навчання, робота)
 • обмінюватися інформацією та простими ідеями
 • просто та коротко розповісти про подію
 • писати прості нотатки та листи
 • розуміти короткі та прості тексти
A2.1 A2.2 A2.3
90 ГОДИН
НЕЗАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ
B1
Пороговий рівень
На цьому рівні ви в змозі справлятися з ситуаціями повсякденного життя і висловлюватися (іноді з ваганням) на актуальні теми.
 
Наприклад, ви можете :
 • розуміти повсякденні розмови і брати в них участь
 • ділитися своєю думкою та обмінюватися ідеями з актуальних питань
 • розуміти більшу частину інформації в телешоу
 • розповісти про подію, досвід або мрію, описати надію або мету
 • написати листа, структурованого електронного листа
 • дати коротке пояснення причини або проекту чи ідеї
B1.1 B1.2 B1.3 B1.4
120 ГОДИН
B2
Просунутий рівень
На цьому рівні ви можете спілкуватися з легкістю та відносно добре з широкого кола тем.
 
Наприклад, ви можете :
 • висловлювати свою думку детально і точно
 • обгрунтовувати свої думки
 • слідувати більшості радіо або телевізійних програм
 • розуміти більшість телевізійних шоу та фільмів на звичайній мові
 • розуміти та писати чіткі та детальні тексти на різні теми
B2.1 B2.2 B2.3 B2.4
120 ГОДИН
ДОСВІДЧЕНИЙ КОРИСТУВАЧ
C1
Автономний рівень
На цьому рівні ви можете ефективно та гнучко використовувати мову.
 
Наприклад, ви можете :
 • розвивати свою думку від простого до складного і від конкретного до абстрактного
 • висловлюватися в усній та письмовій формі спонтанно і вільно на складні теми
 • соціального, професійного чи академічного життя
 • розуміти широкий спектр довгих і вимогливих документів і зрозуміти неявні значення
 • робити нотатки з довгих, складних документів або презентацій, узагальнити довгі та складні тексти
C1
150 ГОДИН
C2
Досконалий рівень
На цьому рівні ви можете спілкуватися без зусиль і сприймати тонкі нюанси, пов'язані з складними предметами.
 
Наприклад, ви можете :
 • зрозуміти і точно використати тонкощі мови
 • зрозуміти будь-яку усну мову (акценти, розмовні терміни ...) незалежно від потоку в розмові та в засобах масової інформації
 • зрозуміти і тлумачити довгі, складні тексти
 • написати складні тексти (статті, доповіді ...), адаптовані до обставин
C2
150 ГОДИН