Геометрична орнаментика в українській народній кераміці ХІХ-ХХ ст.

 
IV° французько–українська археологічна конференція
«ГЕОМЕТРИЧНЕ МИСТЕЦТВО ВІД ПРЕІСТОРІЇ ДО СУЧАСНОСТІ»
КИЇВ, квітень 2015
 
Геометрична орнаментика в українській народній кераміці ХІХ-ХХ ст.
 

Резюме

Доповідь присвячено аналізу художніх особливостей геометричної орнаментики в декорі української народної кераміки ХІХ-ХХ ст. Її мета - розглянути з позицій мистецтвознавства оздоблення гончарних виробів геометричними  мотивами із врахуванням специфіки їхнього використання у певних технологічних різновидах кераміки, розташування на поверхні виробу та трактування на загальноукраїнському й регіональному рівнях.
Клименко Олена, 
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології  ім. М. Рильського НАН України,
кандидат мистецтвознавства