Особливості розвитку геометричного орнаменту в мистецтві художнього текстилю України кінця ХХ – початку ХХІ ст. ст.

IV° французько–українська археологічна конференція
«ГЕОМЕТРИЧНЕ МИСТЕЦТВО ВІД ПРЕІСТОРІЇ ДО СУЧАСНОСТІ»
КИЇВ, квітень 2015
 
Особливості розвитку геометричного орнаменту
в мистецтві художнього  текстилю України
кінця ХХ – початку ХХІ ст. ст.
 
РЕЗЮМЕ
Метою даної розвідки є мистецтвознавчий аналіз шляхів розвитку прадавнього геометричного орнаменту у творчості професійних митців художнього текстилю України кінця ХХ-початку ХХІ ст. ст.
Об’єктом мистецтвознавчого дослідження є мистецькі твори означеного періоду,  де художниками використовуються не образотворчі, а формотворчі засоби геометричного орнаменту, які  складають основу сучасних, зазвичай масштабних за розмірами, рукотворних геометрично-абстрактних гобеленів, ліжників, декоративних панно в техніці розпису на тканині, що розраховані на інтер’єрне, виставкове, музейне середовище.  
Автором виявлено найвиразніші приклади новітнього трактування прадавніх геометричних мотивів, зокрема таких, як лінія, смуга, безкінечник, хвиля, ромб, зигзаг, меандр, трикутник, квадрат, спіраль, коло тощо, які відтворюються митцями не в первісному, а в значно трансформованому вигляді. Вперше в українському мистецтвознавстві розкриваються особливості творчого переосмислення геометрично-орнаментальних мотивів, які традиційно використовувались у творах українського народного ткацтва, писанки, вишивки, сучасними художниками текстилю. 
Результати дослідження дозволяють стверджувати, що на зламі ХХ–ХХІ ст. ст. застосування різних форм давньоукраїнського геометричного орнаменту в художньому текстилі України залишається актуальною мистецькою практикою.
 
Зоя Чегусова
 н. с. ІМФЕ НАН України,
 заслужений діяч мистецтв України,
 лауреат Національної премії України
 імені Тараса Шевченка