Геометричний стиль в Передісторія та європейській протосторії

IV° французько–українська археологічна конференція
«ГЕОМЕТРИЧНЕ МИСТЕЦТВО ВІД ПРЕІСТОРІЇ ДО СУЧАСНОСТІ»
Kiev, avril 2015
 
 
 
ГЕОМЕТРИЧНЕ МИСТЕЦТВО ТА ГЕОМЕТРИЗАЦІЯ МИСТЕЦТВА. КОНТРИБУЦІЯ ТА ФОРМАЛІЗАЦІЯ ГЕОМЕТРИЧНОГО МИСТЕЦТВА ВІД ПРЕІСТОРІЇ ДО СУЧАСНОСТІ
 
Резюме
У верхньому палеоліті Європи на раніх етапах виникнення мистецтва, геометричний декор з’явився одночасно з фігуративним мистецтвом (реалістичним, схематичним, абстрактним) та ідеографічним мистецтвом (тобто знаками).
Каталог геометричних мотивів складався з урахуванням природних форм (небесна арка, мушлі, кристали, вегетація): крапки, лінії, хрести, шеврони, кола, спіралі, трикутники, прямокутники, зірочки, меандри тощо.
Формалізація та опис геометричного мистецтва здійснюється наступним чином: елементарні мотиви, повторення елементарних мотивів, композиції (лінійні, стрічкові, центричні тощо) та більш складні композиції.
Геометричне мистецтво знайшло своє продовження у мезоліті та у неоліті (гравюра, розписна кераміка), у епоху бронзи (наскельне мистецтво). Винахід циркуля (підтверджений у грецькій міфології у Talos, племінник Daedalus) і народження Евклідової геометрії дозволяє використовувати ці правила та циркуль для намалювання геометричних фігур, які стають все більш складними (кола, багатокутники, переплетення), які широко використовувались у грецькому, римському, візантійському буддиському, ісламському мистецтвах, у середньовіччі і до наших днів. 
 
Франсуа Джінджан
Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne &CNRS UMR 7041 Arscan
 

Дякуємо всім, хто останнім часом цікавиться діяльностю Французького інституту в Україні. З моменту відновлення його роботи невеличкою командою, 1 вересня 2022 року, ФІУ адаптував свою діяльність до нових пріоритетів. Разом із Французьким ліцеєм ім. Анни Київської та мережею Альянс франсез в Україні він залишається на службі нашої дипломатії впливу у цій країні. Відтак, я запрошую Вас переглянути ці декілька сторінок, щоб ознайомитися з проектами, які було здійснено упродовж цього першого року війни, дізнатися про нашу діяльність, про те, хто є нашими партнерами, про наші досягнення, а також про труднощі, з якими ми стикаємося. Сьогодні ФІУ є єдиною іноземною культурною інституцією в Україні, яка приймає публіку. І це – ще один спосіб для нас підтримати цю країну в її протидії агресії.
Дякуємо за Ваш візит.

 

Олів’є ЖАКО
Радник з питань культури та співробітництва – Посольство Франції в Україні
Директор Французького інституту в Україні


ПОРТАЛ СЛУХАЧА КУРСІВ

ПОРТАЛ МЕДІАТЕКИ

mediatheque

КУЛЬТУРТЕКА

portail du cinema