Курси загальної французької мови

Цільова аудиторія: всі бажаючі
Рівень: всі рівні
 
► 2 заняття по 2 год. на тиждень протягом 7,5 тижнів
5 періодів запису: вересень, листопад, січень, березень, липень
 
РlВЕНЬ А1 відповідно до Европейських рекомендацій з мовної освіти (Модулі 1 і 2)
 
Початковий рівень (90 годин навчання)
По завершенні цих модулів учень може розуміти і вживати загальновідомі побутові вирази і прості речення, спрямовані на задоволення конкретних потреб.
Диплом: Диплом зі знанням французької мови (DELF) A1
 
РІВЕНЬ А2 відповідно до Европейських рекомендацій з мовної освіти (Модулі 3 і 4)
 
Середній рівень (90 годин навчання) 
По завершенні цих модулів учень може розуміти окремі речення і часто вживані вирази, безпосередньо пов'язані зі знайомими йому сферами (напр.: npocтy інформацію про особу і сім'ю, покупки, близьке оточення, роботу).
Диплом: Диплом зі знання французької мови (DELF) А2
 
РІВЕНЬ В1 відповідно до Европейських рекомендацій з мовної освіти (Модулі 5/6/7/8)
 
Рубіжний рівень (180 годин навчання) 
По завершенні цих модулів учень може розуміти основний зміст, коли вживається зрозуміла загальновживана мова і йдеться про знайомі поняття, пов'язані з роботою, школою, дозвіллям тощо. Вміння спілкуватися в більшості ситуацій, що трапляються під час поіздок до регіонів, де вжиевється цільова мова.
Диплом: Диплом зі знання французько'і мови (DELF) В1
 
РІВЕНЬ В2 відповідно до Европейських рекомендацій з мовної освіти (Модулі 9/10/11/12)
 
Незалежний рівень (180 годин навчання) 
Учень може розуміти основний зміст складних текстів з конкретних чи абстрактних тем, включаючи фахові дискусїі з власноі спеціальності. Він може спілкуватися з певною мірою невимушеності та спонтанності так, що може вести бесіду з носієм мови.
Диплом: Диплом зі знання французько'і мови (DELF) В2
 
ДОДАТК08ИЙ МОДУЛЬ : МОДУЛЬ 13
 
Цільова аудиторія: всі бажаючі
Рівень: учні рівня В2, що бажають розпочати підготовку до складання іспиту DALF C1
Підручники: Alter Ego +1/2/3/4/5 (еидавництво Hachette). Alter Ego застосовує дієвий підхід до викладу матеріалу (комунікація в ситуації практичного застосування мови), спільне оцінювання та розвиток автономїі у роботі учня.