Курс з підготовки до іспиту DALF C1

Для запису на цей модуль необхідно пройти тестування для визначення рівня. Метою курсу є суто підготовка до іспиту, а не власне підвищення рівня володіння мовою.

 

Кількість годин у модулі: 30 годин

Тривалість: 7.5 тижнів

 

Опис рівня С1 (досвідчений автономний користувач)

 

Користувач мови рівня С1 є автономним. Він здатний спілкуватися невумушено і спонтанно. Він володіє штроким запасом лексичних засобів і може обирати відповідні вирази для своїх коментарів. Його мова чтка, структурована та спонтанна, що свідчить про впевнене володіння мовними структурами. 

 

Опис Диплому з поглибленого вивчення французької мови С1 (DALF C1)

 

Після не менш ніж 720 годин занять в класі

 

Розуміння усної мови (тривалість іспиту: 40 хвилин, з яких 10 хвилин відведенона усні документи)

 

Відповідь на питання з розуміння мови, що стосується аудіодокументів:

- довгий документ (співбесіда, лекція, конференція...) тривалістю приблизно вісім хвилин (два прослуховування)

- декілька коротких радіо документів (інформаційні зведення, опитування, рекламні ролики...) (одне прослуховування)

 

Розуміння письмової мови (тривалість іспиту: 50 хвилин)

 

Відповідь на питання з розуміння мови, що стосується інформативного тексту

Письмове висловлювання (тривалість іспиту: 2 години 30 хвилин)

2 галузі знань на вибір кандидата: філологія та гуманітарні науки, точні науки

Іспит скаладється з двох частин: резюме декількох письмових документів та аргументоване есе стосовно змісту документів

 

► Усне висловлювання (тривалість іспиту: 30 хвилин / підготовка: 1 година)

 

2 галузі знань на вибір кандидата: філологія та гуманітарні науки, точні науки

Доповідь на базі кількох письмових докуменітв, після якої йде обговорення з членами жюрі (2 галузі знань на вибір кандидата: філологія та гуманітарні науки, точні науки)

 

ПІДРУЧНИК: Réussir le DELFC1/C2, видавництво Didier