"Геометрія" в ранньоземлеробських спільнотах південно-східної Європи. Дякі аспекти

IV° французько–українська археологічна конференція
«ГЕОМЕТРИЧНЕ МИСТЕЦТВО ВІД ПРЕІСТОРІЇ ДО СУЧАСНОСТІ»
Kiev, avril 2015
 
«ГЕОМЕТРІЯ» В РАННЬОЗЕМЛЕРОБСЬКИХ СПІЛЬНОТАХ
ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ. ДЕЯКІ АСПЕКТИ. 
Резюме
Площинні «ігри» розглянуто як один з проявів широкого поширення геометричних рис в матеріальній культурі ранньоземлеробських суспільств Південно-Східної Європи. Їх поява пов’язується зі змінами, що відбулися з переходом до агрикультури – перевизначення понять «простір» та «час», а також, з протиставленням «антропогенного» світу та світу «дикої природи». Предмети для «ігор» пропонується розглядати в більш широкому контексті традицій моделювання. 
 
Л.О. Шатіло 
Інститут археології НАН України