ГЕОМЕТРИЧНИЙ ОРНАМЕНТ НА КІСТЯНИХ ВИРОБАХ З ОЛЬВІЇ

IV° французько–українська археологічна конференція
IV° colloque franco-ukrainien d’archéologie
« L’ART GEOMETRIQUE DE LA PREHISTOIRE A NOS JOURS »
«ГЕОМЕТРИЧНЕ МИСТЕЦТВО ВІД ПРЕІСТОРІЇ ДО СУЧАСНОСТІ»
Kiev, avril 2015
 
ГЕОМЕТРИЧНИЙ ОРНАМЕНТ НА КІСТЯНИХ ВИРОБАХ З ОЛЬВІЇ
 
 
 
Резюме
В Ольвії кістяні вироби були виявлені повсюдно, як в нижньому так і верхньому культурних шарах міста, а також при розкопках некрополю. Тим не  менш спеціально питання щодо геометричного орнаменту на кістяних виробах античності в науковій літературі не розглядалося.
У статті стисло продемонстровані основні типи кістяних виробів з Ольвії вкриті геометричним орнаментом, наведена їх систематизація. Представлені такі підтипи геометричного орнаменту як циркульний, лінійний, радіальний і меандр. Також досліджується технологія створення циркульного орнаменту.
Можна зробити висновок, що у косторізному ремеслі Ольвії були представлені всі основні види геометричного орнаменту давньогрецької культури Північного Причорномор'я, на ручках ножів превалював циркульний орнамент, в декоративно-побутовій сфері - меандр. Також використовувалися інші форми геометричного орнаменту, але вони не були загальнопоширені і в основному представлені як декоративний елемент на шпинделях веретена, музичних інструментах, скриньках-піксидах.
О.Г. Кузьміщев
Інститут археології НАН України