Процедура попереднього запису на 2015-2016 навчальний рік до національних архітектурних вищих шкіл (ENSA) для іноземних студентів

19.12.2014

Кого стосується ця процедура?

Процедура попереднього запису (DAP), анкета жовтого кольору, стосується всіх іноземних студентів, які мають іноземні дипломи, і є громадянами країн з-поза меж країн-членів Європейського союзу, держав-членів європейського економічного простору чи країни-кандидата до вступу в ЄС, не  беручи до уваги країну проживання; і хочуть навчатися в одній з 20-ти вищих національних архітектурних шкіл(ENSA), які підпорядковуються Міністерству культури та зв'язків з громадськістю Франції.
 
Ця процедура не стосується наступних кандидатів :
 
● іноземці, які мають чи отримають атестат про середню французьку освіту чи еквівалент (володарі дипломів, які дають доступ до університетської освіти відповідно до указу від 3 серпня 1994 року, чи отримані в одному з французьких ліцеїв закордоном). Такі кандидати мають проходити “пост-атестаційну” процедуру.
 
● деякі іноземні кандидати:
 
- володарі французького диплому про вищу освіту;
- учасники між-державних чи  між-шкільних  договорів;
- іноземці стипендіати уряду Франції, міжнародних установ чи іноземних урядів, коли стипендіальне забезпечення здійснює компетентний французький орган;
- особи без громадянства та біженці;
- діти дипломатів, які працюють на посаді і проживають у Франції;
- студенти, які хочуть приїхати у рамках студентських обмінів.
 
Такі кандидати подають свої документи безпосередньо до обраної архітектурної школи, без проходження процедури попереднього запису.

Які освітні програми мають відношення до цієї процедури?

Подання документів у рамках цієї процедури необхідне для запису на програми, які надають по своєму закінченню такі дипломи:
 
● диплом з архітектури (DEEA), який відповідає рівню бакалавра;
● державний диплом з архітектури (DEA), який відповідає рівню магістра ;
● державний дозвіл на здійснення архітектурної діяльності від свого ім'я (HMONP).
 
Кандидати, які хочуть отримати спеціалізований  диплом з архітектури (DSA), диплом конкретної архітектурної школи чи кандидата наук, не мають проходити через цю процедуру.