Магістерська програма «Бізнес-інформатика»

Франко-українська програма підготовки магістрів спеціальності «Бізнес-інформатика»

•    Відзнака A+ 2010 року французької Агенції з оцінювання наукових досліджень  
•    2013: 1 місце в конкурсі «Підприємець-випускник університету Ліон2»
•    з 2013: SMBG Consulting Group – магістерська програма «Бізнес-інформатика» – в ТОР 10 у Франції


Програма діє з 2005 року, за цей час більше 220 випускників отримали дипломи магістрів двох університетів.

СПІЛЬНА МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА «БІЗНЕС-ІНФОРМАТИКА» готує фахівців міжнародного рівня в галузі інформатики, статистики, управління ІТ проектами та ІТ-підрозділами, підприємництва. Професійна діяльність випускників спрямована на підтримку прийняття рішень, управління та організацію корпоративних інформаційних систем, реорганізацію та оптимізацію бізнесу. Важливою складовою програми є 6-місячне стажування та виконання реальних практичних проектів на підприємствах Франції.

Дисципліни:
Базові дисципліни
•    Розробка та впровадження ІС
•    Управлінські ІС та сховища даних
•    Управління архітектурою підприємства
•    Управління ІТ-проектами
•    ІТ інфраструктура
•    Інновації та і підприємництво
•    Стратегія ІС
•    Безпека ІС
•    Господарське право та інтелектуальна власність
Дисципліни спеціалізації «Бізнес-інформатика»
•    Аналіз та оптимізація бізнес-процесів
•    Програмування
•    Програмна інженерія
•    Аналіз даних
•    Web-програмування
•    Статистичне моделювання та прогнозування
•    Об’єктно-орієнтоване програмування
•    Бази даних
•    Французька мова

Організація навчального процесу
120 ECTS (4 семестри = 2 роки)
90 ECTS = 3 семестри в ХНЕУ  ім. С. Кузнеця (Харкові за участі викладачів Університету Ліон-2)
30 ECTS = 1 семестр + стажування = в ЛІОНІ, Франція.

Академічний ступінь
Магістр (з французької та української сторін)

Дипломи:
•    диплом магістра зі спеціальності «Інформаційні системи та технології» ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
•    диплом магістра зі спеціальності «Інформатика прийняття рішень та статистика в менеджменті» Університету Ліон-2.

Рівень доступу до магістерської програми:
До програми приймаються кандидати, які мають повну вищу освіту (диплом бакалавра, спеціаліста, магістра).
Заняття проводяться у вечірній час з понеділка по п’ятницю та у суботу.

Критерії зарахування студентів до програми
Відбір кандидатів проводить спільна франко-українська комісія шляхом співбесіди. До складу якої долучаються представники Посольства Франції, Французького культурного центру, підприємств.

Програма розрахована на 25 українських студентів, є можливість участі 3-5 французьких студентів.

Кандидат повинен мати базові знання з французької мови (рівень А1+) та заповнити заявку для участі у конкурсі.

Партнери програми
Програма підтримується Посольством Франції, Міністерством іноземних справ Франції і регіоном Рон Альп; французько-українською асоціацією інновацій та передачі технологій; асоціацією прикладної статистики та математики; асоціацією випускників французьких освітніх програм.

Наше місцезнаходження:
ХНЕУ, Головний навчальний корпус,
аудиторії 403, 412.
Керівники програми:
У ХНЕУ ім. С. Кузнеця:
(т. 057-702-02-02, 0677596158, 0501403585):
Кафедра інформаційних систем
Золотарьова Ірина Олександрівна
Беседовський Олексій Миколайович
Mail: mba.bi.lyon.kharkiv@gmail.com
В університеті Ліон-2:
prof. Jean-Hugues CHAUCHAT
Mail: jean-hugues.chauchat@univ-lyon2.fr
prof. Jerome DARMONT
Mail: jerome.darmont@univ-lyon2.fr

 

Сайт програми: http://french.hneu.net/