ЯКІ РІВНІ МОВИ?

 

Рівні ЗЄР

Тип користувача

Опис рівнів

A1

Користувач-ПОЧАТКІВЕЦЬ

ОЗНАЙОМЧИЙ РІВЕНЬ

Користувач може розуміти і використовувати прості фрази з повсякденного життя. Може спілкуватися без ускладнень, якщо його співрозмовник говорить повільно і намагається йому допомогти: представитися або представити когось, поставити прості запитання чи дати прості відповіді на знайомі теми, заповнити анкету в готелі.

 

 

A2

 

РІВЕНЬ, МІНІМАЛЬНО НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

Користувач може розуміти фрази та широко вживані вирази у розмовах на знайомі теми (сім’я, робота, купівля товарів). Він може описати простими словами людину, предмет, власне оточення, написати короткі повідомлення та спілкуватися у простих ситуаціях на знайомі теми, проте він не в змозі продовжити розмову далі.

B1

НЕЗАЛЕЖНИЙ користувач

ПОРОГОВИЙ РІВЕНЬ

Користувач може впоратися з більшістю ситуацій, в яких опиняється подорожуючий. Може розуміти основні моменти за умови, що співрозмовник використовує стандартні фрази, і підтримати розмову на знайомі теми з повсякденного життя. Розповісти про подію, пояснити та коротко обґрунтувати точку зору або проект в усній та письмовій формі.

 

B2

ПРОСУНУТИЙ РІВЕНЬ

Користувач може спілкуватися до певної міри спонтанно і невимушено, що робить можливим діалог з носієм мови. Може розуміти лекції на знайомі теми, більшість кінофільмів, телевізійних передач та газетних статей на актуальні теми. Розвинути думку усно та письмово на теми, що належать до кола його інтересів.

C1

ДОСВІДЧЕНИЙ користувач

АВТОНОМНИЙ РІВЕНЬ

 

Користувач може висловлюватися спонтанно та побіжно, не замислюючись над кожним словом. Може без зайвих зусиль розуміти довгі промови, телевізійні передачі та кінофільми, довгі та складні документальні та художні тексти. Може презентувати в усній та письмовій формі чітки, деталізовані та добре структуровані описи на складні теми.

C2

ДОСКОНАЛИЙ РІВЕНЬ

 

Користувач  може висловлюватися спонтанно на складні теми, говорити швидко, чітко, використовуючи різноманітну лексику. Може практично без зусиль розуміти усе прочитане або почуте на складні або абстрактні теми. Може викласти в усній та письмовій формі складні описи та аргументи, зв’язно відтворити та переказати факти чи аргументи.