L’ornementation géométrique et la géométrisation des formes dans l’art du paléolithique supérieur européen

IV° французько–українська археологічна конференція
IV° colloque franco-ukrainien d’archéologie
« L’ART GEOMETRIQUE DE LA PREHISTOIRE A NOS JOURS »
«ГЕОМЕТРИЧНЕ МИСТЕЦТВО ВІД ПРЕІСТОРІЇ ДО СУЧАСНОСТІ»
Kiev, avril 2015
 
L’ORNEMENTATION GEOMETRIQUE ET LA GEOMETRISATION DES FORMES DANS L’ART DU PALEOLITHIQUE SUPERIEUR EUROPEEN
 
Pезюме
У верхньому палеоліті у мобільному та наскельному мистецтві  реалізм співіснує з схематичними зображеннями. Водночас у окремих регіонах простежується особливий розвиток схематичного напрямку: геометризація жіночих зображень, геометризовані фігури, геометричний орнамент. Починаючи з оріньяку особливий розвиток геометричного мистецтва простежується у окремих регіонах: Вогельхерд, Холо ферц (Жура Суаб), Пржедмост, Павлов, Дольні Вестоніце (Моравія), Дорошівці 3 (Чернівецька обл.), Костенки, Авдеево (Середній Дон), Мальта, Буреть (Сибір). Особливого розвитку та широкого розповсюдження геометричний орнамент набув на стоянках гравету, середньому та верхнього мадлену та на стоянках Наддніпрянщини. Розміщення орнаментальних мотивів у витриманому розмірі та ритмі на поверхні предметів, орнаментальні комбінації простих та складних геометричних елементів висвітлюють існування основних чинників створення геометричного орнаменту у верхньому палеоліті.
Вибіркове оздоблення аналогічними геометричними визерунками статуеток, деяких типів утилітарних предметів, прикрас та жител візуально виділяє ці предмети, наділяючи їх особливими знаковими та соціально комунікативними функціями, необхідними для функціонування верхньопалеолітичних  суспільств.
 
Lioudmila Iakovleva
Directeur de recherches 
Institut d’Archéologie de l’Académie Nationale de Sciences d’Ukraine
& CNRS UMR 7041 ArScAn