Обрати ритм навчання для дорослих

Рівні знання французької згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти

A1
Початковий рівень
(~ 80 годин навчання)

Користувач-початківець

Може :

- розуміти і використовувати прості фрази з повсякденного життя, а також будувати елементарні речення з метою задоволення конкретних потреб.
- відрекомендуватись або представити когось, запитувати та відповідати на запитання про місце проживання, деякі деталі особистого життя.
- спілкуватися без ускладнень, якщо його співрозмовник говорить повільно і намагається йому допомогти.

Варіанти навчання

Напів-інтенсивний курс: 4 години на тиждень (2 рази по 2 години на тиждень) тобто 36 годин за 9 тижнів.
Інтенсивний курс: 6 годин на тиждень  (2 рази по 3 години в середу та суботу) тобто 36 годин за 6 тижнів.
Супер-інтенсивний курс: 12 годин на тиждень тобто  36 годин за 3 тижні.

 

1

A2
Проміжний рівень
(~ 200 годин навчання)

Користувач може:

- розуміти окремі фрази та широко вживані вирази необхідні для повсякденного спілкування у сферах особистого побуту.
- спілкуватись у простих і звичайних ситуаціях, де потрібен простий і прямий обмін інформацією на знайомі та звичні теми.
- описати простими мовними засобами своє найближче оточення.

Варіанти навчання

Напів-інтенсивний курс: 4 години на тиждень (2 рази по 2 години на тиждень) тобто 36 годин за 9 тижнів.
Інтенсивний курс: 6 годин на тиждень  (2 рази по 3 години в середу та суботу) тобто 36 годин за 6 тижнів.

B1
Пороговий рівень
(~ 380 годин навчання)

Незалежний користувач

Може:

- розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на теми, близькі і часто вживані на роботі, у навчанні, під час дозвілля тощо.
-  вирішити більшість проблем під час перебування у країні, мова якої вивчається.
-  просто і зв'язано висловловитись на знайомі теми або теми особистих інтересів.
- описати подію, досвід, мрію, сподівання або мету, а також коротко викласти причини і пояснення щодо певного проекту чи ідеї.

Варіанти навчання

Напів-інтенсивний курс: 4 години на тиждень (2 рази по 2 години на тиждень) тобто 36 годин за 9 тижнів.

B2
Просунутий рівень
(~ 500 годин навчання)

Незалежний користувач може:

- розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й дискусії за фахом.
-  спілкуватися до певної міри спонтанно і невимушено з носієм мови не відчуваючи при цьому мовного бар'єру.
- чітко, детально висловлюватись на широке коло тем, виражати свою думку щодо певної проблеми, наводячи переваги та недоліки різних варіантів.

Варіанти навчання

Напів-інтенсивний курс: 4 години на тиждень (2 рази по 2 години на тиждень) тобто 36 годин за 9 тижнів.

C1
Автономний рівень

 

Досвідчений користувач

Може:

- розуміти широкий спектр достатньо складних та об’ємних текстів і розпізнавати імпліцитне значення.
-  висловлюватись швидко і спонтанно без помітних затруднень, пов’язаних з пошуком засобів вираження.
- чітко, логічно, детально висловлюватись на складні теми, демонструючи свідоме володіння граматичними структурами, конекторами та зв’язними програмами висловлювання.

 
C2
Досконалий рівень

Досвідчений користувач

Може:

- розуміти без затруднень практично все, що чує або читає. - вилучити інформацію з різних усних чи письмових джерел, узагальнити її і зробити аргументований виклад у зв’язній формі.
- висловлюватись спонтанно, дуже швидко і точно, диференціюючи найтонші відтінки змісту у доволі складних ситуаціях.

Варіанти навчання

Напів-інтенсивний курс: 4 години на тиждень (2 рази по 2 години на тиждень) тобто 36 годин за 9 тижнів.

Рівні навчання у Французькому інституті в Україні