Курс з літератури та країнознавтсва

Кількість годин у модулі: 30 годин
Тривалість: 7.5 тижнів
Кількість годин на тиждень: двічі на тиждень по 2 год. = 4 год. на тиждень
Цільова аудиторія: всі бажаючі (студенти та дорослі)
Рівень: здобутий рівень А2 (після проходження 4 модулів)
 
МЕТА: Практика французькоі мови з використанням автентичних мультимедійних матеріалів преси (радіо/телебачення/друковані видан-
ня), уривків фільмів, книжок різної тематики, які слуryють предметом обговорення з метою розвитку навичок усного мовлення.
 
ПРОГРАМА: Ознайомлення з французькими та франкомовними матеріалами різноі тематики, як то: історія, екологія, сучасність, мистецтво, спорт, філософія... Ознайомлення з різними аспектами сучасного суспільства Францїі. Більш глибоке пізнання культури краіни, мистецтва Франції та франкомовних країн (література, живопис, музика тощо). Висловлення думок щодо проблем сучасного суспільства.
 
УЧБОВИЙ МАТЕРІАЛ: Автентичні документи.