Cours de préparation au DALF C2

Для запису на цей модуль необхідно пройти тестyвання для визначення рівня.
Метою курсу є суто підготовка до іспиry, а не підвищення рівня володіння мовою.
 
Кількість годин у модулі: 30 годин
Тривалість: 7.5 тижнів
 
Опис рівня С2 (досвідчений вмілий користувач)
 
Вільне володіння мовою виражається здатністю точно, відповідно та спонтанно висловлюватися. Користувач мови рівня С2 здатний виконувати академічні або мовні завдання поглибленого рівня.
 
Опис Диплому з поглибленого володіння французькою мовою С2 (DALF С2) 
Не менш ніж 900 год. занять в класі
 
Усне розуміння та висловлювання (тривалість іспиту: відповідь 30 хв. / підготовка 1 год.)
Іспит складасться з трьох частин:
- стислий виклад змісту аудіо документу (два прослуховування) - надання власноі думки з проблематики документа
- дискусія з членами журі (2 галузі знань на вибір кандидата: філологія та гуманітарні науки, точні науки)
 
Письмове розуміння та висловлюеання (тривалість іспиту: 3 год. 30 хв.)
Написання структурованого тексту (стаття, редакційна стаття, доповідь, промова...) на базі наданих документів, що містять приблизно 2 000 сліd (2 галузі знань на вибір кандидата: філологія та гуманітарні науки, точні науки)
 
ПІДРУЧНИК: Réussir lе DALF С1/С2, видавництво Didier