fbinstagrammailvk

L’ORNEMENTATION GÉOMÉTRIQUE DES OBJETS EN OS A OLBIA

IV° французько–українська археологічна конференція
IV° colloque franco-ukrainien d’archéologie
« L’ART GEOMETRIQUE DE LA PREHISTOIRE A NOS JOURS »
«ГЕОМЕТРИЧНЕ МИСТЕЦТВО ВІД ПРЕІСТОРІЇ ДО СУЧАСНОСТІ»
Kiev, avril 2015
 
L’ORNEMENTATION GÉOMÉTRIQUE DES OBJETS EN OS A OLVIA  
 
Резюме
В Ольвії кістяні вироби були виявлені повсюдно, як в нижньому так і верхньому культурних шарах міста, а також при розкопках некрополю. Тим не  менш спеціально питання щодо геометричного орнаменту на кістяних виробах античності в науковій літературі не розглядалося.
У статті стисло продемонстровані основні типи кістяних виробів з Ольвії вкриті геометричним орнаментом, наведена їх систематизація. Представлені такі підтипи геометричного орнаменту як циркульний, лінійний, радіальний і меандр. Також досліджується технологія створення циркульного орнаменту.
Можна зробити висновок, що у косторізному ремеслі Ольвії були представлені всі основні види геометричного орнаменту давньогрецької культури Північного Причорномор'я, на ручках ножів превалював циркульний орнамент, в декоративно-побутовій сфері - меандр. Також використовувалися інші форми геометричного орнаменту, але вони не були загальнопоширені і в основному представлені як декоративний елемент на шпинделях веретена, музичних інструментах, скриньках-піксидах.
А. Kouzmichtchev 
Institut d’archéologie de l’ANSU
 

LETTRE D'INFORMATION

LE PRINTEMPS FRANCAIS

PORTAIL DES ETUDIANTS

PORTAIL DE LA MÉDIATHÈQUE

mediatheque

CULTURETHÈQUE

portail du cinema

JOURNEES DE LA FRANCOPHONIE

RÉSEAU FRANÇAIS EN UKRAINE

RÉSEAU FRANÇAIS EN UKRAINE